บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
     
  :: BMT - 01SM อิตาลี สวิต ฝั่งเศส 9 วัน 6 คืน :: (Qatar Airways) ::  
 
วันเดินทาง : 5-13 , 7-15 เมษายน 2559
ราคา 75,999 บาท
++ Spacial Offer ++
........- ขึ้นกระเช้า Rotair Titlis 360 องศา
........- นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส
........- ล่องเรือบาโตมูช

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 : โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
วันที่ 3 : ปิซ่า – เกาะเวนิส
วันที่ 4 : ลูเซิร์น
วันที่ 5 : เองเกลแบร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดีจอง
วันที่ 6 : นั่ง TGV – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ
วันที่ 7 : พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล
วันที่ 8 : ปารีส – ช้อปปิ้ง – โดฮา
วันที่ 9 : กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 02SM บุฟเฟต์ ฝรั่งเศส 6 วัน 3 คืน :: (Qatar Airways) ::  
 
วันเดินทาง : เมษายน/พฤษภาคม 2559
ราคา 39,999 บาท

++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ - โดฮา – ปารีส
วันที่ 2 : ปารีส – เมืองตูว์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัว - เชอนงโซ
วันที่ 3 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล – ถนนชอมป์เอลิ้ซ่ – ล่องเรือบาดตมูซิ
วันที่ 4 : ปารีส – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ช้อปปิ้ง LA VALLEE OUTLET
วันที่ 5 : ปารีส (อิสระเต็มวัน) – สนามบินชาร์ เดอ โก – โดฮา
วันที่ 6 : โดฮา -ประเทศไทย
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง