บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
  contact contact
บริษัทบ้านมัคคุเทศก์ จำกัด      
.......ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงาน พร้อมทีมงานบริการ  และ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ ี่เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี จนได้รับการยอมรับและความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วไป ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ที่เลือกใช้บริการและให้การบอกต่อ ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ รวมมากกว่า 10,000 คน/ปี
    contact
.......ด้วยปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทของเราได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2543และบริหารงานโดย คุณพิสิษฐ์ ศิริรัตน์  บุคคลผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ขับเคลื่อนทิศทางและปฎิรูปทิศทางธุรกิจการท่องเที่ยว ในสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2543 
เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ภายใต้การให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน มืออาชีพ  และมีความหลายหลาก  ของงานบริการ เส้นทางทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมสันทนการ
 
                          คุณพิสิษฐ์ ศิริรัตน์
contact
   


MY BMT ข้อมูลบริษัท-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.-.ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ชำระเต็มมูลค่า
......-.ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่  0-1055-43019-50-4 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
......-.ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0-1055-4319-50-4 ออกโดยกรมสรรพากร 
......-.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/02394 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
......-.สมาชิกสามัญ เลขที่ 05900852  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ THE ASSOCIATION OF DOMESTIC TRAVEL
......-.สมาชิกสามัญ เลขที่  สมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว THAI TRAVEL AGENCY ASSOCIATION
     
   
CONCEPT BMT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.......มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก  “SOME THING DIFFERENT”
ภายใต้คำจำกัดความนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ ที่ถูกถ่ายทอดสู่พนักงานในทุกระดับ เพื่อการรังสรรค์การเดินทางท่องเที่ยว 
อันทรงคุณค่าน่าจดจำ และมีความหมายสำหรับลูกค้าทุกท่าน
   
   
   
MY VISION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
......-.เรามุ่งมั่นและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและภูมิภาค AEC ทุกทวีป ทั่วโลก
......-.เราดำเนินธุรกิจด้วยจิตใจแห่งการบริการด้วยศรัทธาต่ออาชีพ เพื่อคงคุณภาพ และศิลปะแห่งการเดินทาง
   
   
     
   
MY MISSION----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พันธะกิจขององค์กร
......-.ผู้จัดการและดำเนินงาน ประชุมบริษัท ดูงาน ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ (Meetings)
......-.ผู้จัดการและดำเนินงาน ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทำงาน (Incentive Travel)
......-.ผู้จัดการและดำเนินงานเพื่อการประชุมนานาชาติ (Conventions)
......-.ผู้จัดการและดำเนินงาน ตัวแทน ให้คำปรึกษา เพื่อการจัดนิทรรศการ (Exhibitions)
......-.ประยุกต์การทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา (Innovative Company)
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง