บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-06NC Club Singapore 3 วัน 2 คืน :: (Singapore Airlines) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - ชมเมืองสิงคโปร์
............ ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาว่าการเมือง - เมอร์ไลอ้อน - Clarke Quay
วันที่ 2 : UNIVERSAL STUDIO - ชมการแสดงแสงสีดสียงและน้ำ Wonder Full - Marina Bay Sands
วันที่ 3 : ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 13-15 / 20-22 / 27-29 พ.ย. , 04-06 / 10-12 / 25-27 ธ.ค. ,
.................31 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59 , 01-03 / 22-24 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...20,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-03SP Singapore Sure Sure! 3 วัน 2 คืน :: (Jet Star) Or (AirAsia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -Singapore Flyer - CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY– BUMBOAT - มารีน่า
............ เบย์แซนด์ + ชมโชว์น้ำพุ "WONDER FULLIGHT"
วันที่ 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) 
วันที่ 3 : Haji Land (ฮาจิ เลน) – วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด- กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 13-15 พ.ย. , 5-7 / 25-27 / 29-31 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 58 - 01 ม.ค. 59 ,
................ 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59 , 1-3 ม.ค. 59 ,
ราคาเริ่มต้นที่ ...16,999... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-05SP Singapore New Full Option 4 วัน 3 คืน :: (Singapore Airlines) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์
วันที่ 2 : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME 
วันที่ 3 : CITY TOUR–– Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY (skyway) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -
............ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
วันที่ 4 : วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชน่าทาวน์- กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 12-15 / 19-22 / 26-29 พ.ย. , 4-7 / 10-13 / 17-20 / 24-27 / 27-30 / 28-31 ................ธ.ค. 58 , 29 ธ.ค. 58 - 01 ม.ค. 59 , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59 , 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...28,999... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-07ZG Singapore Oh Yes!! 3 วัน 2 คืน :: (Singapore Airline) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park- การ์เด้น บาย เดอะเบย์
............ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light  
วันที่ 2 : อิสระเต็มวันให้ท่านช๊อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านชอบด้วยตัวเอง (ไม่มีรถบัส +
............ ไกด์ท้องถิ่น บริการ)
วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชารด - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 14-16 / 18-20 / 22-24 / 25-27 พ.ย. , 16-18 ธ.ค. 2558
ราคาเริ่มต้นที่ ...13,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
       
       
       
 
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง