บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
     
  :: BMT - 01SM กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน :: (Cambodia Angkor Air) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2559
ราคา 9,900 บาท

++ Spacial Offer ++
........- บินตรงจากสุวรรณภูมิ
........- พักหรูระดับ 4 ดาว
........- ชมโชว์ระบำอัปสรานาฎศิลป์พื้นเมือง
........- บุฟเฟต์นานาชาติ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 :


สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาเก็ต – Pub street
วันที่ 2 : นครวัด - เมืองพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ทุ่งสังหาร – ร้านยาบัวหิมะ - โชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 3 : องค์เจ๊ก องค์จอม – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง