บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-01NC ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน :: (Qatar Airways) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
วันที่ 2 : ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 3 : ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี -
............ วัดเจดีย์เสาเดียว –วิหารวรรณกรรม– กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 12-14 / 24-26 ต.ค. , 6-8 / 16-18 / 27-29 พ.ย. , 5-7 / 14-16 / 25-27 ธ.ค. ,
................ 31 ธ.ค. 2558 – 2 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...11,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-02NC เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน 3 วัน 2 คืน :: (Nok Air) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - โรงละครโฮจิมินห์ -
............ อนุสาวรีย์ลุงโฮอดีตทำเนียบประธานาธิบดี
วันที่ 2 : โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี–พิพิธภัณฑ์สงคราม–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
วันที่ 3 : ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
วันเดินทาง : 2-4 / 16-18 / 23-25 ต.ค. , 6-8 / 20-22 / 27-29 พ.ย. , 4-6 / 11-13 ธ.ค. ,
.................30 ธันวาคม 58 – 1 มกราคม 59 , 31 ธันวาคม 58  - 2 มกราคม 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...9,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-05NC เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 5 คืน :: (By Bus) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
วันที่ 2 : มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว- เว้
วันที่ 3 : เว้ –วัดเทียนหมู – ดานัง – ฮอยอัน – ดานัง
วันที่ 4 : นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมหุบเขา BA NA – ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม- เว้
วันที่ 5 : เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน – กรุงเทพ ฯ 
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 22-27 ต.ค. , 23-28 พ.ย. , 4-9 / 9-14 ธ.ค. 58 , 30 ธันวาคม 58 – 4 มกราคม 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...9,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-08NC ฮานอย ซาปา คุนหมิง อุทยานป่าหิน 5 วัน 4 คืน :: (Thai Airways) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – สุสานโฮจิมิน-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดหง็อกเซิน -
.............ทะเลสาบคืนดาบ-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2 : ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market
วันที่ 3 : ซาปา - ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน–ป่าหิน-อุทยานป่าหิน
วันที่ 4 : ป่าหิน – คุนหมิง – ตำหนักทอง - วัดหยวนทง
วันที่ 5 : เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 5-9 / 22-27 ต.ค. , 11-15 / 23-27 พ.ย. , 4-8 / 9-13 ธ.ค. 58 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...22,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-09NC ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน :: (Qatar Airways) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลาสาบคืนดาบ - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -
............ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2 : ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market
วันที่ 3 : Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย
วันที่ 4 : วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม -  กรุงเทพฯ 
วันเดินทาง : 12 – 15 / 22 – 25 ต.ค. , 5 – 8 / 16 – 19 / 26 – 29 พ.ย. , 4 – 7 / 14 – 17 /
................ 17 – 20 / 24 – 27 ธ.ค. 58 , 30 ธ.ค. 58 – 2 ม.ค. 59 , 31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...13,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-10NC ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน :: (Qatar Airways) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ฮานอย-ฮาลอง–ช้อปปิ้ง NIGHT MARKET
วันที่ 2 : ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์
วันที่ 3 : นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน -
............ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4 : ฮานอย – สุสานลุงโฮฯ – ทำเนียบรัฐบาล – บ้านพักลุงโฮฯ - วัดเจดีย์เสาเดียว - วิหารวรรณกรรม
วันเดินทาง : 12-15 / 22-25 ต.ค. , 5-8 / 16-19 / 26-29 พ.ย. , 4-7 / 14-17 / 17-20 /
................ 24-27 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 58 – 2 ม.ค. 59 , 31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...13,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-11NC โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน :: (Nok Air) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต
วันที่ 2 : ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน - วัดVan Hanh -
.............ตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 3 : ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์
วันที่ 4 : โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง -
.............พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง : 15-18 / 22-25 ต.ค. , 19-22 พ.ย. , 10-13 / 11-14 ธ.ค. 58 , 29 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59 ,
.................18-21 ก.พ. 59 ,
17-20 มี.ค.59
ราคาเริ่มต้นที่ ...11,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-12NC โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต
วันที่ 2 : ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน - วัดVan Hanh -
.............ตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 3 : ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์
วันที่ 4 : โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง -
.............พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง : 16-19 / 23-26 ต.ค. , 19-22 พ.ย. , 10-13 / 11-14 ธ.ค. 58, 29 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59 ,
................ 18-21 ก.พ. 59 ,
17-20 มี.ค.59
ราคาเริ่มต้นที่ ...12,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-13NC โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (บินภายใน 1 เที่ยว) :: (By Van) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่ 2 : ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM - ดาลัด
วันที่ 3 : บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา
............ (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่ 4 : ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง : 16-19 / 23-26 ต.ค. , 12-15 / 19-22 พ.ย. , 4-7 / 10-13 / 24-27 ธ.ค. 2558
ราคาเริ่มต้นที่ ...13,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-14NC เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน :: (Viet Jet Air) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - เว้ - พระราชวังโบราณ (Dai Noi)
วันที่ 2 : เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh ) - พระตำหนักอันกุงดิงห์ - ล่องเรือมังกร - วัดเทียนมู่ - ............ ตลาดดองบา
วันที่ 3 : เว้ - ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - ฮอยอัน - ดานัง
วันที่ 4 : ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - เว้ - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม 2558 - มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...12,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-18NC NEW YEAR Hanoi Sapa 4 วัน 3 คืน :: (VIETJET AIR) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ– ฮานอย –สุสานลุงโฮฯ –ทำเนียบรัฐบาล-บ้านพักลุงโฮฯ-วัดเจดีย์เสาเดียว– ฮาลอง - ............ ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 : ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 3 : ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market
วันที่ 4 : Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 31 - 3 มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...16,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
       
       
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง