บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-08 168 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน :: (Cathay Pacific Airways) ::
++ Spacial Offer ++
 
++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
วันที่ 2 หล่อหวูเซ็นเตอร์ - MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D - พิเศษ เมนูซีฟู้ด
วันที่ 3 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - CITY TOUR - ช้อปปิ้ง นาธาน - สนามบิน - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...7,900... บาท  
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-10ZG ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน :: (Cathay Pacific Airways) ::
++ Spacial Offer ++
 
++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
วันที่ 2 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดนางช - เซิ่นเจิ้น 
วันที่ 3 เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - Splendid Of China - โชว์พื้นเมือง
วันที่ 4 เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์  -  ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...8,888... บาท  
 

 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-11ZG ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน :: (Hongkong Airlines)::
++ Spacial Offer ++
--- เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง,โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง,พักโรงแรมระดับ 4ดาว,กระเป๋าเป้ SAMSONITE
++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
วันที่ 4 VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...15,900... บาท  
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-12ZG ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน :: (Emirate Air) ::
++ Spacial Offer ++
 
++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-จูไห่
วันที่ 2 ถนนคู่รัก The Lover’s Road-วัดดอกบัวขาว-เซิ่นเจิ้น-ช้อปปิ้ง LOWU-ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ
วันที่ 3 เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ ฯ

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...9,999... บาท  
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-13ZG ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน :: (Srilankan Air) ::
++ Spacial Offer ++
...........พิเศษ!! อาหารทะเลหยี่หยุ่นมุ่น
++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-AVENUE OF STAR-A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2 วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งนาธาน-
.......... พิเศษอาหารทะเลหยี่หยุ่นมุ่น

วันที่ 3 กระเช้านองปิง-พระใหญ่โปว่หลิน-ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...15,900... บาท  
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
       
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง