บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
Japan
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคา 28,888 บาท download
++ Spacial Offer ++
........- อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall
........- ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
........- ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
........- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
........- FREE WIFI ON BUS
........- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2 : ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้
วันที่ 3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง

 

 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคา 23,888 บาท download
++ Spacial Offer ++
........- พิเศษ!!! เต็มอิ่มบุฟเฟต์ขาปู
........- Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ ..

........- ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
........- ชมซากุระบานทั่วเกาะฮอกไกโด .......


++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า -
- หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
วันที่ 3 : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 4 : ที่ี่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ–
มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคา 25,888 บาท download
++ Spacial Offer ++
........- เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- Free WIFI บนรถบัส
........- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

........- น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
........- ชมสวนดอกไม้ สวนไคราคุเอน
........

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ิ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก -
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
– AMI PREMIUM OUTLET
วันที่ 4 : โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ -
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
วันเดินทาง : พฤษภาคม- กรกฏาคม 2561
ราคา 22,888 บาท download
++ Spacial Offer ++
........- เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- Free WIFI บนรถบัส
........- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

........- น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
........- ชมสวนดอกไม้ สวนไคราคุเอน
........ - เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ


++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่+ ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
วันที่ 4 : เมืองซาวาระ – อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
วันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ราคา 22,888 บาท download
++ Spacial Offer ++
........- เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- Free WIFI บนรถบัส
........-ชมสวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

........- ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
........- สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ
........- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี -
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –
ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ 4 : อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
     
       
       
       
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง