บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 01ZG SURPRISE SKI TOKYO OSAKA 6 วัน 3 คืน :: (Japan Airlines) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
ราคา 39,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
........- ลานสกี ฟูจิเท็น
........- ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ
........- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
........- พักระดับ 3 ดาว
........- เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกีฟูจิเท็น - EARTH QUAKE MUSEUM - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ 4 : หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่ 5 : นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโต สเตชั่น - ชินไซบาชิ
วันที่ 6 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพ ฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 02ZG SPARKLING TOKYO 4 วัน 3 คืน :: (Air Asia X) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2559
ราคา 23,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- พักนาริตะ 3 คืน ระดับ 3 ดาว
........- บินไฟล์ทเช้า กลับไฟล์ทดึก
........- ลานสกี ฟูจิเท็น
........- ถ่ายภาพกับกันดั้มยักษ์ โอไดบะ

........- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
........- เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
........- ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
........- เที่ยวครบทุกไฮไลท์


++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
วันที่ 2 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
วันที่ 3 : โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 4 : นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - อิออน - กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 03GH SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 วัน 3 คืน :: (Air Asia X) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2559
ราคา 29,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- Free WIFI บนรถบัส
........- เที่ยวหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ

........- เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น
........- หน้าผาโทจินโบ
........- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น


++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ
วันที่ 2 : โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
วันที่ 3 : เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่น้ำแร่
วันที่ 4 : เมืองคานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น - เมืองฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 05GH SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW 5 วัน 4 คืน :: (Japan Airlines) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
ราคา 29,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- เล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ

........- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น


++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
วันที่ 2 : เมืองนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - แช่น้ำแร่ - เมืองนาโงย่า
วันที่ 3 : กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบฮามานา - ช้อปปิ้งอิออน่
วันที่ 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ - ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ - ย่านซาคาเอะ (ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ - ไม่รวมค่าเดินทาง - 1000 เยน)
วันที่ 5 : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 06OG กินปู ดูหมี ฮอกไกโด 5 วัน 5 คืน :: (Asia Atlantic Airline) ::  
 
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2559
ราคา 29,992 บาท
++ Spacial Offer ++
........- หอยเชลย่างไฟ หอยเชลชุปแป้งทอด
........- หอยเชลล์ ซาชิมิ ข้าวหน้าหมู สลัด
........- น้ำชุปมิโซะ
........- ปุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม ชาบู
........- ช้อปปิ้ง ซัปโปโร
........- บุฟเฟต์นานาชาติ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซ่ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – รับประทานอาหารเที่ยง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด+ชาบูชาบู
วันที่ 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – รับประทานอาหารเที่ยง บุฟเฟต์นานาชาติ – ลานสกี - หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า - ย่านทานูกิโคจิ
วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวันที่ซัปโปโร
วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 07ZG Ski & Snow in Fukuoka 5 วัน 3 คืน :: (Jetstar Airways) ::  
 
วันเดินทาง : ธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
ราคา 27,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- พักระดับ 3 ดาว
........- ลานสกีเท็นซัน
........- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
........- บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
วันที่ 3 : ลานสกีเท็นซัน- ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
วันที่ 5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 08GH TOKYO BLOSSOM FINVER 5 วัน 3 คืน :: (Air Asia X) ::  
 
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
ราคา 25,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
........- ชมภูเขาไฟฟูจิ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-เมืองโตเกียว-ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (22 มีนาคมเป็นต้นไป)-ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 09GH SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA BLOSSOM 5 วัน 4 คืน :: (Japan Airlines) ::  
 
วันเดินทาง : ตลอดเดือนเมษายน 2559
ราคา 38,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- ชมดอกซากรุะ
........- ชมภูเขาไฟฟูจิ
........- Free WIFI บนรถบัส
........- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : เมืองนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-ชมซากุระ (01-06 เมษายน) ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟจูิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ผ่านเมืองชิสุโอกะ ทะเลสาบฮามานา-ช้อปปิ้งอิออนิ
วันที่ 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ย่านซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่าเดินทาง-1000 เยน]
วันที่ 5 : สนามบินนาโกย่า-กรงุเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 10GH ECO TOKYO FLOWER 6 วัน 3 คืน :: (Thai Airways) ::  
 
วันเดินทาง : ตลอดเดือนเมษายน 2559
ราคา 45,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
........- ชม GUNDAM ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
........- Free WIFI บนรถบัส
........- ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
........- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
........- ชมดอกซากรุะ
........- ชมภูเขาไฟฟูจิ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2 : สนามบินฮาเนดะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว-ชมซากุระ [ตามสภาพอากาศ]-ช้อปปิ้งิ
วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 6 : สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  :: BMT - 11ZG FUKUOKA NAGASAKI 5 วัน 3 คืน :: (Jetstar Airways) ::  
 
วันเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2559
ราคา 27,900 บาท
++ Spacial Offer ++
........- พักระดับ 3 ดาว
........- ลานสกีเท็นซัน
........- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
........- บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ

++ โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ฟุกุโอกะ –เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
วันที่ 3 : เบปปุ – คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิิ
วันที่ 4 : นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ – ฟุกุโอกะ –ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
วันที่ 5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
     
       
       
       
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง